O NAS

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe BIMEL Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim działalność gospodarczą prowadzi od 1993 roku. Jest następcą i kontynuatorem Przedsiębiorstwa Sprzętu
i Transportu Wodno  – Melioracyjnego  w Pruszczu Gdańskim (później BIMEL S.A.).

Jesteśmy wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży hydrotechnicznej
i melioracyjnej. Specjalizujemy się w wykonawstwie m.in.: wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, melioracji, umocnień brzegowych rzek i kanałów, regulacji koryt rzek
i kanałów, przepustów oraz innych budowli hydrotechnicznych.

Dążymy do uzyskania silnej pozycji na rynku.

Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych i budżetowych a także inwestorów prywatnych.

Posiadamy doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną i pracowników produkcyjnych.

Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych robót oraz profesjonalną i fachową współpracę.

Działamy w strukturach SIiTWM w Gdańsku, należymy do Polskiego  Towarzystwa Melioracyjnego w Warszawie.

Informacje prawne

- Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy

    Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170314

   – NIP-593-010-05-66

   – Regon: 190189323

Zarząd: jednoosobowy- mgr inż. Ewa Żurek- Dyrektor

480x230

 • COPYRIGHT 2010
 • BIMEL SP. Z O.O.
 • 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI,
  Ul. F. NOWOWIEJSKIEGO 22C
 • TEL./FAX 058 682 36 92
  058 682 30 91
  E-MAIL: BIMEL@BIMEL.PL
  Polityka prywatności