BUDOWNICTWO WODNO-INŻYNIERYJNE

W zakres naszych robót z działu budownictwa wodno-inżynieryjnego wchodzą:

- makroniwelacja i mikroniwelacja terenu

- wszelkie roboty ziemne i zagęszczanie gruntów

- wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych oraz pali

- budowa dróg rolniczych, dróg technologicznych, parkingów, kortów, placów składowych,
  chodników

- budowa ekologicznych wysypisk śmieci wg nowych technologii

- drenaże inżynieryjne

- rekultywacja gruntów i wyrobisk

- zewnętrzne sieci kanalizacyjne i deszczowe

- zbiorniki retencyjne i przeciw rumowiskowe

 

Udało nam się z sukcesem zrealizować między innymi zlecenia dla:

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

- Zbiornik retencyjny Budowlanych II w Gdańsku

- Zbiornik Madalińskiego w Gdańsku

Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich “Twierdza Gdańsk”

- Remont zbiornika retencyjnego wód opadowych “Mokra Fosa” w Gdańsku

Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie o/Gdańsk

- Wykonanie zbiorników retencyjnych ZR-IIb ZR-IIa z regulacją potoku Rotmanka oraz punktem
  zrzutu wód z potoku Rotmanka do kanału Radunii

“Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. w Gdańsku

- Posadowienie rurociągu i urządzeń podczyszczających wody opadowe w ul. Okrąg, Twardej
  w Gdańsku

- Zbiornik “Wileńska” wraz z doprowadzeniem i odprowadzeniem wód oraz budowlami
  regulującymi poziom

- Kanalizacja deszczowa ulic Leszczynowej, Źródlana, Uczniowska, Wielkopolska, Bursztynowa
  w Gdańsku

- Zbiornik retencyjny “Nowiec II” w Gdańsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Śródmieście

- Zabezpieczenie osuwiska i skarpy przy ul. Kolonia Anielinki 41 w Gdańsku

Urząd Miejski i Wejherowie

- Odwodnienie terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej w Wejherowie

 

 

 • COPYRIGHT 2010
 • BIMEL SP. Z O.O.
 • 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI,
  Ul. F. NOWOWIEJSKIEGO 22C
 • TEL./FAX 058 682 36 92
  058 682 30 91
  E-MAIL: BIMEL@BIMEL.PL
  Polityka prywatności