BUDOWNICTWO MELIORACYJNE

Budownictwo melioracyjne jest naszą wiodącą działalnością.

Od prawie 20 lat zdołaliśmy zgromadzić ogromne doświadczenie pozwalające na fachowe
i terminowe realizacje stawianych przed nami zadań.

W zakres naszych robót z działu budownictwa melioracyjnego wchodzą:

- odwadnianie i nawadnianie użytków rolnych za pomocą rowów otwartych wraz z budowlami
  komunikacyjnymi i piętrzącymi

- regulacja rzek i potoków

- budowa wałów przeciwpowodziowych i zapór ziemnych

- drenowanie nowe oraz modernizacje, rurociągi

- stawy rybne, zbiorniki p/ poż., kanały

- roboty konserwacyjne urządzeń wodnych i melioracyjnych

- ubezpieczenia brzegowe

 

Udało nam się z sukcesem zrealizować między innymi zlecenia dla:

 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

- Regulacja koryta rzeki Małkiń

Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

- Melioracje użytków rolnych wsi Rozgart gm. Gronowo Elbląskie zad. Różane I

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

- Stobiec – odbudowa urządzeń melioracji wodnych – szczegółowych gm. Stegna

Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie

- Roboty melioracyjne na odcinku I i II budowy autostrady A1

“Gdańskie Melioracje” Sp. z o.o. w Gdańsku

- Roboty konserwacyjne – bagrowanie zbiornika “Kuźnia Wodna” na Potoku Oliwskim

PPU Zieleń Sp. z o.o. w Gdańsku

- Rewaloryzacja układu wodnego w parku Królewska Dolina w Gdańsku – Wrzeszczu

Zapraszamy do zapoznania się z listą przykładowych referencji.

 • COPYRIGHT 2010
 • BIMEL SP. Z O.O.
 • 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI,
  Ul. F. NOWOWIEJSKIEGO 22C
 • TEL./FAX 058 682 36 92
  058 682 30 91
  E-MAIL: BIMEL@BIMEL.PL
  Polityka prywatności