O NAS

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe BIMEL Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim działalność gospodarczą prowadzi od 1993 roku. Jest następcą i kontynuatorem Przedsiębiorstwa Sprzętu
i Transportu Wodno  - Melioracyjnego  w Pruszczu Gdańskim (później BIMEL S.A.).


Jesteśmy wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży hydrotechnicznej
i melioracyjnej. Specjalizujemy się w wykonawstwie m.in.: wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, melioracji, umocnień brzegowych rzek i kanałów, regulacji koryt rzek
i kanałów, przepustów oraz innych budowli hydrotechnicznych.


Dążymy do uzyskania silnej pozycji na rynku.


Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych i budżetowych a także inwestorów prywatnych.


Posiadamy doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną i pracowników produkcyjnych.


Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych robót oraz profesjonalną i fachową współpracę.


Działamy w strukturach SIiTWM w Gdańsku, należymy do Polskiego  Towarzystwa Melioracyjnego w Warszawie.


Informacje prawne


- Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy


    Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000170314


   - NIP-593-010-05-66


   - Regon: 190189323


Zarząd: jednoosobowy- mgr inż. Ewa Żurek- Dyrektor


480x230 • COPYRIGHT 2010
 • BIMEL SP. Z O.O.
 • 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI,
  Ul. F. NOWOWIEJSKIEGO 22C
 • TEL./FAX 058 682 36 92
  058 682 30 91
  E-MAIL: BIMEL@BIMEL.PL
  Polityka prywatności